20 ερωτΗΣεις & απαντΗσεις για τον εξωδικαστικΟ μηχανισμΟ
https://government.gov.gr/20-ερωτήσεις-απαντήσεις-για-τον-εξωδικ/

nea

ΕΩΣ και 75% ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΙΣ πρΩτες ρυθμΙσεις του ΕξωδικαστικοΥ


Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών οι πρώτες 24 περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών μέσω του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού (Ν.4738/20) ολοκληρώθηκαν με κούρεμα οφειλών που φθάνει  το 75%.
Οι παραπάνω περιπτώσεις παρουσιάστηκαν στις 25/11/2021, σε τηλεδιάσκεψη που είχε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας με τους αρμόδιους φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το Υπουργείο, οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις υλοποιήθηκαν γιατί κρίθηκαν ότι είναι βιώσιμες, ρεαλιστικές και δίκαιες για τον οφειλέτη καθώς προκύπτουν από έναν ειδικό αυτοματοποιημένο αλγόριθμο, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά δεδομένα (έσοδα, εύλογες δαπάνες διαβίωσης, αξία περιουσίας κ.λπ.) του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του. 

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ με περιγρα΄φη όλων των δυνατών ρυθμίσεων  εδώ:
https://www.minfin.gr/web/guest/-/protes-rythmiseis-opheilon-meso-tou-neou-exodikastikou-mechanismou...

Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μια εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικά για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τίθεται ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης, οι διακόσιες σαράντα (240) δόσεις και προς τις Τράπεζες / Διαχειριστές Δανείων οι τετρακόσιες είκοσι (420) δόσεις.
Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρέχεται και η δυνατότητα ρύθμισης δανείων για τα οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, εφόσον είναι πλήρης.  Δύο (2) μήνες μετά από την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης και οι πιστωτές λαμβάνουν μία πρόταση ρύθμισης.

Η πρόταση ρύθμισης παράγεται από έναν αυτόματο αλγόριθμο σύμφωνα με τους συγκεκριμένους κανόνες που προβλέπονται στον Ν. 4738/20 και στην Υπουργική Απόφαση ρύθμισης των τεχνικών θεμάτων (ΦΕΚ 2499/10-6-21).   Οι ιδιώτες πιστωτές δύναται να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με αυτή την πρόταση και να προτείνουν μία αντιπρόταση ή να μην ρυθμίσουν καθόλου. Το Δημόσιο πάντοτε παρέχει πρόταση ρύθμισης οφειλών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.
Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί, δύναται να προβεί και σε μια διαπραγμάτευση με τους ιδιώτες πιστωτές, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες ενός πιστοποιημένου διαμεσολαβητή, με σκοπό τη δημιουργία μιας προσωποποιημένης πρότασης ρύθμισης οφειλών. Ο οφειλέτης μπορεί να απορρίψει την πρόταση ρύθμισης χωρίς καμία επίπτωση.

Από την οριστική υποβολή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επιτυγχάνεται η αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη.

Ο Νόμος προβλέπει μερική διαγραφή οφειλής για τον οφειλέτη που εντάσσεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών:

• προς το Δημόσιο: έως 75% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 95% επί των προσαυξήσεων
• προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων: έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων.

Για να επιτευχθεί η μερική διαγραφή χρέους, θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι κανόνες και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:
• να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του
• η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

 

Πηγή: key.gov.gr