ΠΩΣ ΒΟΗΘΟΥΜΕ

Άμεσες Λύσεις σε Μεγάλα Προβλήματα

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Ν.4370/20

Από 1.6.2021 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός του ν. 4738/2020, ο οποίος προσφέρει σε βιώσιμες επιχειρήσεις την ευκαιρία να ρυθμίσουν με κούρεμα τις οφειλές τους και να αποφύγουν τον κίνδυνο πτώχευσης, συνεχίζοντας την λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τον νόμο, μέσω της ειδικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας που έχει σχεδιάσει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) μπορεί κάποιος οφειλέτης να ρυθμίσει τις οφειλές του προς τις Τράπεζες/Διαχειριστές δανείων/Funds, το Δημόσιο (ΑΑΔΕ) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, μπορεί μέσω της ειδικής Πλατφόρμας, να υποβάλει μία Αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση των παραπάνω οφειλών του. Η αίτηση αυτή θα αξιολογηθεί από το σύνολο των Χρηματοδοτικών Φορέων, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν, πάντα μέσω της Πλατφόρμας να καταχωρήσουν μία πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών. Εφόσον εξασφαλιστούν οι προβλεπόμενες από το νόμο πλειοψηφίες των Χρηματοδοτικών Φορέων, η πρόταση αναδιάρθρωσης αξιολογείται στο τέλος από τον Οφειλέτη.

Εφόσον συμφωνήσει και ο Οφειλέτης, συντάσσεται και υπογράφεται στη συνέχεια μία Σύμβαση Αναδιάρθωσης Οφειλών μεταξύ των πιστωτών και του οφειλέτη. Η συναίνεση του Δημοσίου ή/και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχεται (υπό προϋποθέσεις) "αυτοματοποιημένα".

Η όλη διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί, κατά βάση, μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης.  Αν όμως απορριφθεί η αίτηση από τους Χρηματοδοτικούς Φορείς ή παρέλθει άπρακτο το συγκεκριμένο δίμηνο, η όλη διαδικασία τελειώνει ως άκαρπη.

Για τη διευκόλυνση της άντλησης των στοιχείων που απαιτεί η αίτηση, η Πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ συνεργάζεται αυτοματοποιημένα με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), των Χρηματοδοτικών Φορέων και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΞΩ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Ν.4370:20 (Κεφ. Α).pdf

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ. ΤΙ ΚΑΝΩ;

Εφόσον κρίνετε ότι σας ενδιαφέρει η υποβολή μιας Αίτησης για τη ρύθμιση των οφειλών σας μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, και πληροίτε τα κριτήρια που αναφέρονται δεξιά, ελάτε σε επαφή μαζί μας για μία πρώτη διερευνητική συζήτηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

  • Το σύνολο των οφειλών  προς Χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.
  • Το σύνολο των οφειλών προς ένα χρηματοδοτικό φορέα δεν υπερβαίνει το 90% του συνόλου των παραπάνω οφειλών.
  • Αν οι οφειλές είναι ενήμερες, επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης σε ποσοστό >20% την τελευταία τριετία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ REDLOANS
  • Κύκλος Εργασιών >500 χιλ. ευρώ, ΚΑΙ
  • Σύνολο οφειλών >500 χιλ. ευρώ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ μεΣΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ εξυγιανσησ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 

Ο βασικός σκοπός της διαδικασίας εξυγίανσης του νέου Νόμου (Ν.4738/20) είναι η υποστήριξη με σκοπό την αναδιάρθρωση, διατήρηση σε λειτουργία και τελικά ανάκαμψη μιας βιώσιμης επιχείρησης.

Επιτυγχάνεται μέσω μίας Συμφωνίας Εξυγίανσης στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον το 50% των πιστωτών με ειδικό προνόμιο (εξασφαλίσεις) και τουλάχιστον το 50% των λοιπών πιστωτών.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, η νέα διαδικασία εξυγίανσης συνιστά πλέον τη μοναδική προ-πτωχευτική διαδικασία και είναι μία διαδικασία η οποία εμπλέκει το σύνολο των πιστωτών (αντίθετα με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών όπου εξαιρούνται οι προμηθευτές του οφειλέτη).

Βασική προϋπόθεση και εδώ, όπως και στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό είναι να έχει η επιχείρηση την δυνατότητα, εφόσον συνεχίσει την λειτουργία της, να πληρώσει στους πιστωτές της ποσό μεγαλύτερο από αυτό το οποίο αυτοί θα λάβουν αν η επιχείρηση πτωχεύσει και ρευστοποιηθεί η περιουσίας της (συμπεριλαμβανομένης αυτής των εγγυητών).  


Για αυτό, εδώ απαιτείται ένα λεπτομερές και τεκμηριωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο Εξυγίανσης από ειδικό σύμβουλο - εμπειρογνώμονα από το μητρώο της ΕΓΔΙΧ, στο οποίο να αποτυπώνεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης, η μέγιστη δυνατότητα αποπληρωμής των πιστωτών, τα ποσά που θα λάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση βίαιης εκποίησης της περιουσίας του οφειλέτη και των εγγυητών, τα μελλοντικά μεγέθη Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης, οι ταμειακές ροές και η αναλυτική πρόταση ρύθμισης ανά πιστωτή. 

Η διαδικασία εξυγίανσης με Συμφωνία Πιστωτών, ενδείκνυται κατά κύριο λόγο για επιχειρήσεις με πιο σύνθετες ή/και μεγάλες οφειλές τόσο σε πιστωτικά ιδρύματα όσο και προς το Δημόσιο καθώς και όταν υπάρχει η δυνατότητα εισόδου επενδυτή.

Βασική προϋπόθεση είναι να μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία επί της αρχής με το 50% των πιστωτών στους οποίους να περιλαμβάνεται το 50% των εμπράγματων εξασφαλίσεων. 

Πλεονεκτήματα σε σχέση με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό:

  • Η διαδικασία γίνεται με συνεχείς διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο απόρριψης της πρότασης. 
  • Δίνεται η δυνατότητα για υπολογισμό της ακίνητης περιουσίας με βάση εκτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή (ενώ στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό λαμβάνονται υπόψη οι αξίες του ΕΝΦΙΑ) και αντίστοιχα υπολογισμό της αξίας ρευστοποίησης σε συνθήκες βίαιης εκποίησης.
  • Παρέχονται περισσότερες δυνατότητες για την αποπληρωμή των πιστωτών και την συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, οι οποίες μπορούν να προταθούν στην συμφωνία - και ειδικά όταν υπάρχει δυνατότητα εισόδου επενδυτή.
  • Με την υποβολή της Συμφωνίας για επικύρωση αναστέλλονται όλα τα μέτρα (ή η συνέχιση της διαδικασίας) αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για 4 μήνες, ενώ υπάρχει η δυνατότητα και για αίτηση λήψης προστασίας με σκοπό την υποβολή Συμφωνίας Εξυγίανσης για άλλους 4 μήνες πιο πριν.
  • Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή πλέον στα πιστωτικά ιδρύματα και την υποστηρίζουν σε αντίθεση με τον προηγούμενο Εξωδικαστικό μηχανισμό ο οποίος δεν έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης. 
Βασικό μειονέκτημα σε σχέση με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό: η όλη διαδικασία μέχρι την υπογραφή Συμφωνίας μπορεί να διαρκέσει από 4 μήνες μέχρι και ένα έτος.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ REDLOAN SOLUTIONS

Η σωστή διαδικασία για την ρύθμιση των οφειλών μιας επιχείρησης είτε μέσω της (ημι) αυτοματοποιημένης πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού, είτε μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης με συμφωνία πιστωτών, απαιτεί προσεκτικούς υπολογισμούς της πτωχευτικής περιουσίας και της πραγματικής δυνατότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, μέσα από ένα πολύ καλά τεκμηριωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο Εξυγίανσης.

Η RedLoan Solutions και η μητρική EXECON Executive Consulting, διαθέτουν σημαντικότατη εμπειρία στην σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Εξυγίανσης και Προτάσεων Ρύθμισης Οφειλών τόσο στην Ελλάδα (από την αρχή της ελληνικής κρίσης) όσο και στο εξωτερικό.

Έχουμε συνεργαστεί με πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη για την εκπόνηση σχεδίων αναδιάρθρωσης και την αναδιάρθρωση οφειλών συνολικού ύψους άνω του ενός δισ. ευρώ. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ REDLOANS ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ REDLOANS.pdf

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


Αν είστε επιχείρηση με κύκλο εργασιών πάνω από 500 χιλ. ευρώ ΚΑΙ ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 500 χιλ. ευρώ, 
καλέστε μας στο 2317 7000 17 
ή  στείλτε μας email στο info@redloans.gr για μία πρώτη συζήτηση και διερεύνηση ποιο εργαλείο ρύθμισης είναι καταλληλότερο για την περίπτωση σας.

Η ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΟ EMAIL ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΣΑΣ