ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Ρύθμιση οφειλών εντός 2 μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου (Ν. 4738/2020) περί εξυγίανσης επιχειρήσεων και παροχής δεύτερης ευκαιρίας

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΣ
με δημοσιο, τραπεζες και ταμεια

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Εάν η επιχείρηση σας έχει οφειλές προς:

 • τράπεζες / διαχειριστές δανείων / funds που έχουν αγοράσει το δάνειο
 • Δημόσιο (Α.Α.Δ.Ε)
 • φορείς κοινωνικής ασφάλισης
μπορείτε να ζητήσετε ρύθμιση και (υπό προϋποθέσεις) "κούρεμα" αυτών των οφειλών μέσω του νέου Εξωδικαστικού  Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. 


ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
με ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Ο βασικός σκοπός της διαδικασίας εξυγίανσης που περιγράφεται στον νέο Νόμο 4738/20, περί εξυγίανσης επιχειρήσεων και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, είναι η υποστήριξη των βιώσιμων επιχειρήσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση των οφειλών τους, την διατήρηση της λειτουργίας τους και ιδανικά την πλήρη ανάκαμψη τους. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μίας Συμφωνίας Εξυγίανσης μεταξύ της επιχείρησης - οφειλέτη και των πιστωτών της και η οποία έχει βασικό στόχο την αποτροπή της πτώχευσης.

Η "εξυγιαντική διαδικασία" του νέου νόμου αποτελεί συνέχιση της γνωστής διαδικασίας των άρθρων 106 του προηγούμενου προ-Πτωχευτικού Κώδικα και προτείνεται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις με πιο σύνθετες ή/και μεγάλες οφειλές καθώς και όταν υπάρχει η δυνατότητα εισόδου επενδυτή. 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

Οι partners της Red Loan Solutions ασχολούνται με αναδιαρθρώσεις και ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων εδώ και 25 χρόνια.

 • μέλος του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών (Ν.4738/20) του Υπουργείου Οικονομικών.
 • διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές Αστικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α.Μ. 1371)
 • εμπειρία σε χειρισμό και διαπραγματεύσεις οφειλών συνολικά άνω του 1 δισ. ευρώ
 • διαχείριση εκατοντάδων υποθέσεων χορηγήσεων σε καθυστέρηση
 • πραγματοποίηση δεκάδων διαπραγματεύσεων με πιστωτικά ιδρύματα 
 • πάνω από 200 business plan και μελέτες βιωσιμότητας
 • από τους πρώτους που υπέβαλαν προτάσεις εξυγίανσης στα πλαίσια του άρθρου 106 του (προηγούμενου) ΠτΚ 
 • από τους πρώτους που υπέβαλαν αιτήσεις ρύθμισης οφειλών στον προηγούμενο έξω-δικαστικό μηχανισμό.  

RedLoan Solutions. Ένα brand της ΞXΞCON Executive Consulting (www.execonsa.com).

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η RedLoan Solutions και η EXECON Executive Consulting δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του απορρήτου των πελατών τους και των υποθέσεων τους.  

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των προβλημάτων και των projects που αναλαμβάνουμε και χειριζόμαστε δεν κοινοποιούμε ποτέ ονόματα ή το περιεχόμενο υποθέσεων πελατών μας, ενώ εφαρμόζουμε αυστηρά τους παρακάτω κανόνες Εμπιστευτικότητας και Πολιτικής Απορρήτου.   

Πριν την έναρξη οποιασδήποτε συνεργασίας και ανταλλαγή στοιχείων, αποστέλλουμε και υπογράφουμε με τους πελάτες μας, αυστηρό Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας και Εχεμύθειας το οποίο έχει συνταχθεί από τους νομικούς μας συμβούλους με σκοπό την προστασία πρωτίστως των πελατών μας. 

Κατεβάστε το αρχείο με την Συμφωνία Εμπιστευτικότητας και Εχεμύθειας που υπογράφουμε με όλους τους πελάτες μας (link)